Opening event RyTHM: Results

11/02/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, Veprimtari të kryera

Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM: Rezultatet 11 shkurt 2019 | Lajme & Veprimtari, Veprimtari të Kryera, Media NJOFTIMI PËR SHTYP Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM Financuar nga Interreg IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2014-2020” Veprimtaria e hapjes së projektit të bashkëpunimit ndërkufitar “RyTHM-Nxitja e krijimtarisë dhe ndërlidhja e vlerave kulturore përmes monumenteve historike / Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve” u mbajt me sukses më 8 shkur…

Opening event RyTHM: Press Release

05/02/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, Veprimtari të kryera

Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM: Njoftim për Shtyp Shkurt 5, 2019. Lajme & Veprimtari, Veprimtari të Kryera, Media NJOFTIMI PËR SHTYP Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM Veprimtari për shtimin e vlerave të siteve dhe hapësirave kulturore Eforia e Antikiteteve të Korfuzit është duke organizuar aktivitetin zyrtar të hapjes për projektin e bashkëpunimit ndërkufitar RyTHM ” Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve”. Aktiviteti do të mbahet të premten…

Opening event RyTHM: Agenda

05/02/19 | News, Veprimtari të kryera

Opening Event “Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments” “RyTHM ” Agenda 17:00 Welcoming Speech- Addresses   17:20 Greece-Albania cross-border cooperation cultural projects Diamanto Rigakou, Director of the Ephorate of Antiquities of Corfu   17:40 Address by Mayor of the Municipality of Finiq Leonidha Hristou   18:00 Monuments & Cultural Events Damianos Cheirdaris (Municipal and Regional Theatre of Corfu)   18:20 Cultural activities & Tour…

Kick off meeting RyTHM: Results

18/12/18 | Lajme dhe veprimtari, Veprimtari të kryera

Takimi i nisjes së projektit RyTHM: Rezultatet 18 dhjetor 2018 | Lajmet & Veprimtaritë, Veprimtari të realizuara Takimi fillestar i projektit të bashkëpunimit ndërkufitar “RyTHM-nxitja e krijimtarisë dhe ndërlidhja e të mirave kulturore përmes monumenteve historike / Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve” u mbajt me sukses më 13 dhjetor 2018, në Korfuz. Projekti RyTHM financohet me 651,620.00 € nën Aksin Prioritar 2- “Promovimi i ekonomisë lokale” të Progra…

Kick- off Meeting RyTHM: Press Release

12/12/18 | Lajme dhe veprimtari, Veprimtari të kryera

The Kick-off meeting of the cross-border cooperation project «RyTHM Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» will be held on 13th December 2018 in Corfu…

Kick- off Meeting RyTHM: Agenda

11/12/18 | Veprimtari të kryera

The Kick-off meeting of the cross-border cooperation project «RyTHM Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» will be held on 13th December 2018 in Corfu…