Installation of new footbridge in the Old Fortress of Corfu

09/09/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, News

In the framework of the sub-project for the “Enhancement of the Bastion Front in the Old Fortress of Corfu”, funded by the cross-border project RyTHM, the Ephorate of Antiquities of Corfu has installed a new metallic footbridge in the area of the marine trench in the Old Fortress of Corfu.  The new footbridge, measuring 12,40 m long x 1,50 m wide, joins the two sides of the marine trench in the Old Fortress of Corfu and allows safe access for visitors and the organization of cultural events in t…

Thematic Workshops, Municipal and Regional Theatre of Corfu

03/04/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, News

The Municipal and Regional Theatre of Corfu has successfully implemented the thematic workshops in the framework of RyTHM project. The workshops took place from January 28th until March 14th including courses on theatre production, body expression, scene-costume design, theatrology, direction, stage design.  

Opening event RyTHM: Results

11/02/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, Veprimtari të kryera

Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM: Rezultatet 11 shkurt 2019 | Lajme & Veprimtari, Veprimtari të Kryera, Media NJOFTIMI PËR SHTYP Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM Financuar nga Interreg IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2014-2020” Veprimtaria e hapjes së projektit të bashkëpunimit ndërkufitar “RyTHM-Nxitja e krijimtarisë dhe ndërlidhja e vlerave kulturore përmes monumenteve historike / Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve” u mbajt me sukses më 8 shkur…

Opening event RyTHM: Press Release

05/02/19 | Lajme dhe veprimtari, Media, Veprimtari të kryera

Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM: Njoftim për Shtyp Shkurt 5, 2019. Lajme & Veprimtari, Veprimtari të Kryera, Media NJOFTIMI PËR SHTYP Aktiviteti i fillimit të projektit RyTHM Veprimtari për shtimin e vlerave të siteve dhe hapësirave kulturore Eforia e Antikiteteve të Korfuzit është duke organizuar aktivitetin zyrtar të hapjes për projektin e bashkëpunimit ndërkufitar RyTHM ” Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve”. Aktiviteti do të mbahet të premten…

Kick off meeting RyTHM: Results

18/12/18 | Lajme dhe veprimtari, Veprimtari të kryera

Takimi i nisjes së projektit RyTHM: Rezultatet 18 dhjetor 2018 | Lajmet & Veprimtaritë, Veprimtari të realizuara Takimi fillestar i projektit të bashkëpunimit ndërkufitar “RyTHM-nxitja e krijimtarisë dhe ndërlidhja e të mirave kulturore përmes monumenteve historike / Nxitja e kreativitetit dhe lidhja e aseteve kulturore përmes monumenteve” u mbajt me sukses më 13 dhjetor 2018, në Korfuz. Projekti RyTHM financohet me 651,620.00 € nën Aksin Prioritar 2- “Promovimi i ekonomisë lokale” të Progra…

Kick- off Meeting RyTHM: Press Release

12/12/18 | Lajme dhe veprimtari, Veprimtari të kryera

The Kick-off meeting of the cross-border cooperation project «RyTHM Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» will be held on 13th December 2018 in Corfu…