Στο πλαίσια του υποέργου «Ανάδειξη τμήματος του Προμαχωνικού Μετώπου του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας» του έργου RyTHM, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας υλοποίησε εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης στο χώρο της Θαλάσσιας τάφρου του Παλαιού Φρουρίου.

Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης από εναερίτες στο τείχος του αντικρημνού. Καθαιρέθηκαν σαθρά κονιάματα και αρμολογήθηκαν οι λιθοδομές στην περιοχή της νότιας κλίμακας καθόδου στη θαλάσσια τάφρο. Έγιναν στερεωτικές εργασίες στο τείχος του αντικρημνού του Παλαιού Φρουρίου και στην ενδιάμεση πύλη της κλίμακας καθόδου. Αντικαταστάθηκε το σαθρό στηθαίο της κλίμακας καθόδου με νέο και συντηρήθηκε in situ το μεταλλικό κιγκλίδωμά της. Αποκαταστάθηκαν τα κατεστραμμένα τμήματα της πλακόστρωσης της νότιας κλίμακας καθόδου. Καθαιρέθηκαν και απομακρύνθηκαν σύγχρονες κατασκευές από τα πέδιλα της κτιστής γέφυρας του Παλαιού Φρουρίου. Τέλος, τα υλικά των καθαιρέσεων μεταφέρθηκαν εκτός του μνημείου σε κατάλληλους χώρους απόρριψης.