Οι δράσεις

RyTHM

Συγκεκριμένα, το έργο RyTHM στοχεύει στη δημιουργία:

  • Αναβαθμισμένων, ειδικά διαμορφωμένων πολιτιστικών χώρων στην Κέρκυρα και στον Δήμο Φοινικαίων, στην Αλβανία σε θέση να φιλοξενήσουν επισκέπτες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Ενός εκκολαπτηρίου πολιτιστικών ιδεών και μιας Τοπικής Ομάδας Στήριξης. Το εκκολαπτήριο θα λειτουργήσει ως κέντρο για την παραγωγή διασυνοριακών πολιτιστικών εκδηλώσεων, το οποίο θα προσφέρει μακροπρόθεσμες λύσεις και ευκαιρίες κατάρτισης για νέους καλλιτέχνες.
  • Κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών, όπως θεατρικών παραστάσεων και εικαστικών εκηλώσεων που θα συμβάλουν στην ανάδειξη των διαμορφωμένων χώρων στις δύο χώρες και θα αυξήσουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής του έργου.

Κύριοι ωφελούμενοι των δράσεων του έργου θα είναι οι τοπικές κοινότητες, καθώς το έργο θα συμβάλει στην αύξηση των επισκεπτών και στην ενίσχυση της τοπικής δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. Από τα αποτελέσματα του έργα θα επωφεληθούν επίσης οι επισκέπτες της διασυνοριακής περιοχής οι οποίοι προσβλέπουν σε μια μοναδική εμπειρία, καθώς και οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις ικανότητές τους μέσα από τη συμμετοχή σε δράσεις διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών.  Η καινοτομία του έργου έγκειται στο εταιρικό της σχήμα και στη συνεργασία φορέων διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με φορείς της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών αποτελεσματικών τρόπων διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών. Η συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε σχέση με την αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων και μνημείων.  Η προστιθέμενη αξία για την περιοχή του προγράμματος είναι η εισαγωγή ολοκληρωμένων και συνεκτικών δράσεων που οδηγούν στην έξυπνη αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών των δύο περιοχών.