Το έργο

Interreg IPA “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

RyTHM

Στόχος του έργου RyTHM είναι η αξιοποίηση δύο σημαντικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, την ενδυνάμωσης της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και την αύξηση των επισκέψεων στην περιοχή αποσκοπώντας στην οικονομικής της ανάπτυξη.

Οι δύο χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις οι οποίες αφορούν την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών, η οποία συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και στην στήριξη της δημιουργικότητας των νέων. Εστιάζοντας στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε θέματα αποτελεσματικής πολιτιστικής διαχείρισης, το έργο RyTHM εξετάζει τη σημασία της διατήρησης και προστασίας των πολιτιστικών αγαθών σε σχέση με τον τουρισμό και την ανάπτυξη της δημιουργικής βιομηχανίας. Επιπλέον, το έργο προτείνει τρόπους ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού και προώθησης της διασυνοριακής συνεργασίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.