Το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας οργανώνει τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «RyTHM – Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και διασύνδεση των πολιτιστικών αγαθών μέσω ιστορικών μνημείων/ Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments». Η συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα συσκέψεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο Παλαιό Φρούριο.