Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στην Κέρκυρα, η συνάντηση για την έναρξη του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «RyTHM- Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και διασύνδεση των πολιτιστικών αγαθών μέσω ιστορικών μνημείων/ Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments».

Το έργο RyTHM που χρηματοδοτείται για 651.620,00€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2- «Προώθηση της Τοπικής Οικονομίας» του Διασυνοριακού Πρόγραμματος Συνεργασίας IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή, μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων για την ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και των δυνατοτήτων, που παρουσιάζουν τα μνημεία.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (Δ.Η.Π.Ε.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.) και τον Δήμο Φοινικαίων που συνθέτουν το εταιρικό σχήμα του έργου.
Στόχος της συνάντησης ήταν η οργάνωση της υλοποίησης του έργου και η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει κάθε εταίρος, ενώ συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου και τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταίροι.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας παρουσίασε τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσει για την ανάδειξη και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον προμαχώνα και τη θαλάσσια τάφρο/ Contrafossa του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα. Οι εκπρόσωποι του Δήμου Φοινικαίων παρουσίασαν αντίστοιχα τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση και λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Φοινικαίων, στη Λιβαδειά Αλβανίας. Το Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσίασε τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στους αναδιαμορφωμένους χώρους σε Ελλάδα και Αλβανία. Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της συνάντησης οι εταίροι τόνισαν τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της συνεργασίας τους με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο κρατών.