Στο πλαίσια του υποέργου «Ανάδειξη τμήματος του Προμαχωνικού Μετώπου του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας» του ενταγμένου στο έργο RyTHM η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας τοποθέτησε νέα μεταλλική πεζογέφυρα στο χώρο της θαλάσσιας τάφρου του Παλαιού Φρουρίου.

Η νέα πεζογέφυρα, διαστάσεων 12,40μ.μήκος x 1,50μ.πλάτος, ενώνει τις δύο πλευρές της θαλάσσιας τάφρου του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας και επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και την ομαλή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανατολικό χερσαίο τμήμα της Contrafossa.